Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 06:56

Câu hay tứ lạ góp cùng gom
Gọt dũa nên thơ khó khó phòm
Nắn nót càng thêm... thêm vấy vá
Đồi trau những lắm... lắm lem lom
Kia xem bút tự còn bao thúng
Ấy phỏng văn chương được mấy hòm
Khắm khá vui lòng cho mướn với
Kẻo đời riễu tớ thứ nhem nhom.