Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 23:10

Én vờn mộng ước chung đôi
Cánh cửa vào xuân khép rồi
Ngại muộn màng... không dám hé
Cam đành đôi ngã chia phôi

Trong bão loạn đừa muôn hướng
Khói bụi ùn lên đục ngầu
Một buổi tin về xa xót
Én giờ lặn hụp dòng sâu

Càng bao luyến tiếc càng vương
Thử hỏi vì đâu đoạn trường
Nếu trước xuân đừng bưng bít
Én nào dễ vướng đau thương?