Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 11:38

Chở nhớ thương về cập bến xưa
Vườn hoa ký ức dậy sang mùa
Tươi màu phượng thắm trăng ve vuốt
Dịu thoáng sen hồng gió đẩy đưa
Mắt luyến trao nhau chùm khế ngọt
Môi cười nhận lại quả me chua
Ngồi đong kỷ niệm hoài không hết
Mãi sớm, rồi chiều lại xế trưa.