Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/11/2008 07:18

Nửa mảnh duyên hờ rách tả tơi
Buồn khuya héo hắt lệ không vơi
Mưa sa lưới đứt đau lòng nhện
Lửa hãm râu xàu tội cánh dơi
Xót nỗi đùn tơ cam chịu rớt
Thương vì rụi mép phải đành rơi
Không gian quạnh quẽ... ôi sầu vắng
Chạnh bóng trăng chìm giữa biển khơi.