Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:07

Một sớm xuân quang đẹp nắng vàng
Bên hoa lộng lẫy bóng kê lang
Tung đôi cánh phượng ầm rung chuyển
Nở đóa môi đào ó dội vang
Sắc tướng oai phong ngời lẫm liệt
Uy thần đạo mạo thắm đoan trang
Lừng vang tám cõi danh cao thủ
Nổi tiếng tài ba tuyệt nhất làng

Nổi tiếng tài ba tuyệt nhất làng
Trời xui đất khiến khéo đa đoan
Sa chân thất thế đời tan tác
Sẩy cựa lâm đòn kiếp dở dang
Xiết nỗi ly phân lìa cốt nhục
Cam điều đoạn tống dứt tâm can
Nhiều suy lắm nghĩ thêm u uất
Lửa bỏng dầu sôi quá ngỡ ngàng

Lửa bỏng dầu sôi quá ngỡ ngàng
Thôi thì đã tỏ chốn gieo oan
Nhằm mưu cá độ hiềm cao thấp
Phải mánh cân hồ  khích dọc ngang
Chí quyết xua tan vòng cách tuyệt
Tâm nguyền siết chặt mối liên quan
Trùng dương thắm thiết cung tương ái
Phổ khúc đoàn viên réo gọi đàn.


1972