Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2009 05:07

Đôi vợ chồng
Chim chèo bẻo
Cùng xây tổ
Trên cành cao

Quạ lẻn vào
Toan chén trứng
Chưa bám vững
Bỗng đánh vèo

Veo veo veo
Vút vút vút
Đầu quạ sứt
Mấy chòm lông

Máu ròng ròng
Quạ vụt thoát
Dẫu lớn xác
Gấp bội lần

Vẫn thất thần
Trước chèo bẻo