Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 06:55

Chí cần cù chớ lãng quên
Nếu không dòng chảy lại nên ao tù