Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 11:35

Bến xuân lặng đắm trong mơ
Hàng tre xõa tóc cài tơ nắng vàng
La đà trên sóng Vu giang
Đôi con chim sáo gọi đàn sang sông

Mênh mông, trời nước mênh mông
Hồn thơ theo ngọn gió bồng lên khơi
Cố lên... lên đỉnh tuyệt vời
Đến dòng suối Ngọc, đến nơi động Đào

Để thơ ta lén tìm vào
Trộm nguồn siêu thoát về khao nhân quần.