Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:08

Kiếp khổ nạn đành cam kiệt quệ
Phận nguyên lành đẫm lệ lạ thay!
Trông ra vườn thế mới hay
Chỗ um lá biếc nơi bày cành khô

Đóa hạnh phúc màu tô sắc tỏa
Nhánh cơ hàn rời rả tả tơi
Bất công đã chẳng rụng rơi
Mà còn ngày một bời bời nảy sinh

Ôi! rõ khéo thay hình đội lốt
Xem tỏ tường lắm mọt cùng sâu
... Ra đà lầm tưởng bấy lâu


1963