Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:58

bao thu
mỏi mắt
vọng quan hà
sét đánh
tin về
lạnh xác hoa
xót nỗi
đầu xanh
thành goá phụ
ôm sầu bóng lẻ
hận can qua.