Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:44

Hờn chi cho thêm đau?
Càng thương nhau yêu nhau
Khói mù tan mây tạnh
Bình minh chừ lên mau

Cành yêu thương la đà
Thiện hồng đơm sai hoa
Vườn xuân đời dậy sắc
Hương thơm chừ lan xa

Sầu đưa vào thinh không
Cây tương lai vun trồng
Muôn vòng tay rộng mở
Xanh trong chừ mênh mông.