Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 22:09

Hẹn kỳ thoắt đến rồi ư ?
Sao tâm trí Liễu nghe như bồn chồn
Trời vừa chập choạng hoàng hôn
Lương Minh đã dẫn xác hồn tới nơi
Đang khi vui vẻ tiệc mời
Minh chìa súng, nhẹ ném xuôi ra bàn
Bỗng ngoài súng nổ ròn tan
Mẹ Nuôi hốt hoảng băng ngang xuống hầm
Liễu còn chưa kịp định tâm
Bao nhiêu kế sách còn cầm trong tay
"E rằng giặc Pháp đến đây
Minh đà đoán biết rắp bày mưu cơ
Còn chi đâu nữa mà ngờ ?"
Bóng người trong thoáng sương mơ băng mình
Thẳng vào báo cáo với Minh:
- Quân ta vô sự, tình hình khả quan.
Cả hai cất bước lẹ làng
Thoắt đà khuất dạng sau hàng giậu xanh
Liễu đang chờ sự chẳng lành
Oán thù chưa trả há đành buông xuôi ?
Bỗng dưng đôi mắt sáng ngời
Chớp ngay khẩu súng nằm phơi trên bàn
Sân ngoài trăng sáng choang choang
Bóng Minh tỏ một, hiện đang lần vào
Mấy lần giương súng lên cao
Mấy lần hạ xuống lòng nao núng lòng
Còn đâu nghị lực mà mong
Lời xưa mẹ nhủ rực hồng sáng lên
Nữa ơn Minh, chửa đáp đền
Chỉ còn vĩnh quyết mới yên phận này
Liễu liền quay súng bắn ngay
Phách xiêu, hồn lạc lăn quay lộn nhào.
Quả Minh trù liệu sít sao
Với viên đạn giả, thấp cao rõ điều
Vì cha Liễu phải tung chiêu
Nay đà tự vẫn đáng yêu lắm rồi
Mẹ vào Minh ngại lôi thôi
Tươi cười hóm hỉnh chào người ra đi.

Gió khuya cành lá thầm thì
Gọi hồn Liễu dậy lay mi động rèm
Lần hồi tưởng lại trong đêm
Càng bao suy gẫm càng thêm sượng sần
Nghĩ mình, mình tởm lấy thân
Nghĩ Lương Minh, một thiện nhân phi thường
Thương làm chi giống vô lương
Mà anh còn mở rộng đường cho ra ?

Về phần giặc Pháp đêm qua
Đúng theo kế Liễu vạch ra thi hành
Bất đồ tơi tả giáp manh
Chúng nghi ngờ Liễu - Việt Minh lộn sòng
Tiền cao treo thưởng ngoài trong
Tên đồn trưởng quyết rửa xong hận này.