Chưa có đánh giá nào
75 bài thơ
Tạo ngày 06/05/2009 11:57 bởi Nguyễn Lãm Thắng, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 07/05/2009 09:44 bởi Nguyễn Lãm Thắng
Truyện thơ gồm 3.456 câu thơ lục bát.
Khởi viết: Cuối năm 1976. Xong bản thảo: Ngày 21 tháng 4 năm 1989 (mồng 6 tháng 3 Mậu Thìn). Hoàn tất bản chính: tháng 9 năm 1993.
Tác phẩm đã được nhà văn Trần Thùy Mai biên tập và được Nhà Xuất bản Thuận Hóa duyệt xuất bản. Nhưng vì hoàn cảnh của bản thân tác giả không đủ kinh phí nên gần 10 năm rồi vẫn chưa cho ra mắt bạn đọc. (NLT)

 

Khai nguồn (1887-1902)

Lướt thác (1902-1945)

Vượt eo (1945-1954)

Quanh co (1954-1957)

Khúc khuỷu (1957-1975)

Ngoằn ngoèo (1975-1987)

Về xuôi (1987-...)