Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:21

Trên đà chiến thắng quang vinh
Quân dân nhất trí đồng tình thi đua
Hậu phương gào gió tuôn mưa
Đấu tranh giai cấp mở mùa "phóng tay"
Ban Nông hội phải bầu ngay
Thành phần tôi tớ, dân cày ưu tiên
Gọi là giai cấp trung kiên
Lập trường vững chắc như kiềng ba chân
Hai Vinh hội đủ điều cần
Vai trò nòng cốt đúng bần cố nông
Vinh mừng khấp khởi tim lòng
Như cờ gặp gió, như rồng gặp mây
Trưởng ban Nông hội thôn này
Điển hình, Vinh khởi tố ngay trong nhà
Tinh thần giai cấp nở hoa
Vinh rằng: - Bóc lột chính là Nguyễn Quan
Ngồi không, lại hưởng bát vàng
Đè lưng cùng khố, móc gan tôi đòi
Lấy tôi mà xét mà soi
Y thừa tội, để khơi ngòi đấu tranh
Huống gì đất ruộng phát canh
Nặng thu tô tức, giật giành mồ hôi.
Nghe Vinh tố khổ một hồi
Lồng trong khích động cho sôi hận trào
Đấu trường náo động gắt gao
Giữa cơn sóng gió Vinh gào thét vang:
- Ác ôn địa chủ là Quan.
Thắt vòng cô lập hoàn toàn từ đây.