Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:52

Thương chiều lá rụng bên song
Quạnh hiu một bóng chìm trong nắng tà
Não lòng lo lắng Anh Khoa
Cha già òi ọp bao là thương đau
Tú Tâm được phép sang hầu
Hiếu cam trọn nghĩa, tình đâu thỏa nguyền
Chìm chìm trong giấc cô miên
Thương hoa rũ cánh, buồn duyên héo chồi
Canh chầy nức nở qua trôi
Hết nằm trằn trọc, lại ngồi thẩn thơ
Gió đâu chao ngọn đèn mờ
Cùng trong đường đột nửa ngờ nửa tin
Một bên ý tứ giữ gìn
Bên thì trắng lẽ, van xin chịu đòn
Rằng: - Đà hổ tấm lòng son
Hiếu chưa trọn đạo, tình còn lang tâm
Biết thân, thân đã lỡ lầm
Xót lòng, lòng những thẹn thầm cùng hoa.
Tâm liền đỡ lấy lời Khoa
Rằng: - Xưa chưa biết chỉ là nghe tên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Chữ duyên thuận ý người trên đặt bày
Đâu ngờ đó đổi hướng bay
Cho nên đây, cũng đợi ngày này thôi
Để cùng đoạn tuyệt một lời
Yến theo nẻo yến, oanh thời đường oanh.
- Vội chi xé mảnh duyên lành
Não người xe chỉ nối canh bao là
Lỡ lầm tự buổi xưa xa
Con ong chưa tỏ hình hoa dáng đào
Cách non nào biết non cao
Xa sông nào biết lạch nào cạn sâu
Đời ai chẳng lỡ lầm đâu
Rộng thương nối lại nhịp cầu dòng Ngân.
Trăng khuya ánh tỏ sáng ngần
Dỗi hờn trách móc cũng dần dần tiêu
Sông thương thuyền ái xuôi chiều
Sóng tình cuồn cuộn, gió yêu rạt rào
Khâu vàng kỷ vật Khoa trao
Trăm năm đính ước lòng giao kết lòng
Nguyện cùng trăng sáng trời trong
Có hòn núi Chúa, có dòng Vu Gia
Có khe Lim, có động Hà
Chứng lời thệ ước đôi ta đêm này
Trăng tình bàng bạc mơ say
Suối tình như ngất như ngây sóng đào
Lửa tình càng bốc càng cao
Đóa trinh nguyên lại đón rào khoan thai
Rằng: - Đà nối mảnh duyên hài
Dẫu cho tóc trắng dám phai đá vàng
Đã từ ngõ hạnh lần sang
Lời nghiêm huấn phải giữ giàng phận hoa
Sao cho trong ngọc trắng ngà
Làm ơn bảo trọng tiếng nhà dùm cho
Còn thân, còn những hẹn hò
Còn sông còn nước, con đò còn đưa.
Những bao vần vũ mây mưa
Mấy lời đoan chính cũng vừa xua tan.
Vào thăm cha tỏ mọi đàng
Canh gà giục thúc bàn hoàn phân ly.