Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/05/2009 10:35

Khen thay méo mó lại nên tròn
Thuỷ động hữu tình cảnh ví von
Giữa khoảnh ao sâu chòi một cột
Trên biên suối cạn đá đôi hòn
Hoa đùa nguyệt bỡn say ngây ngất
Cá quậy chim gù đắm nỉ non
Rẫm rĩ sương gieo đầm ngọn cỏ
Rơi vào cõi lạc đắm tình son.