Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2016 09:20

Xưa nay đời vốn biết vô thường
Tài đức ghi rồi lật mấy chương?
Thuyền mộng ngờ chăng hoa lạc bến
Đài sen chứng lấy nguyệt soi đường
Bôi đen thế sự bao điều chướng
Thắp sáng tâm tư một chí cường
Thay tiếng thở dài đau bốn biển
Nụ cười làm đẹp cả mười phương!

Nụ cười làm đẹp cả mười phương
Lẽ sống không xây bởi hận trường
Ruộng phước hằng gieo mầm bác ái
Lòng từ quyết bứng gốc tai ương!
Tình không nắng hạn khô cây cỏ
Cảnh có mưa đầy mát ruộng nương?
Ơn đức gieo thơm cùng xứ xứ
Nghĩa nhân hương ngát khắp yêu thương


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 62, tháng 05 - PL 2545-2001