Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 09:59

Trao về bạn, người tâm hữu cùng khát khao nguồn giải thoát

Ánh sáng về đây!
Ánh sáng về đây!
Thôi héo hắt, cây cỏ liền bừng xanh nhựa sống
Rung rinh cành, lao xao lá...
Hân hoan!
Lòng báu nở hoa
Hồn thiêng khởi động
Tứ thơ ngân - trí chuyển dậy tơ vàng...

Ánh sáng về đây!
Ánh sáng về đây!
Châu ngọc thoát bùn đen hiển lộ!
Màu sắc vờ, trơ trẽn, rớt rơi đầy!
Ai biết ai
Ai là ai
Qua ánh sáng về đây?

Rồi này đây, này đây nghe lặng gió
Này đây, này đây thấy tan mây
Và biển cả bình an, bình an mà trong sáng
Thực chất rõ ràng khi ánh sáng về đây!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 55, tháng 10 - PL 2544-2000