Câu 1: Nhà Lê-nin, ở nước Goóc-ky
Sửa lại thành: Nhà Lê-nin ở Goóc-ky ( Goóc-ky  là một địa danh thuộc Liên Xô trước đây)
Câu cuối khổ thứ 3: Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp
Sửa lại thành: Vẫn tươi sáng một con người: Sê-khốp (A.T. Sê-khốp, nhà văn hiện thực Nga, hình của ông in trên blốc lịch treo tường Lê Nin dùng).
Câu cuối, khổ cuối cùng:
Đọc trong sách
"Tình yêu cuộc sống".
Sửa lại là;
Đọc trang sách
"Tình yêu cuộc sống". ("Tình yêu cuộc sống", tác phẩm văn học của Jac london, nà văn Mỹ)