Làm sao để thuyết minh về tình yêu thiên nhiên của T.H. trong bài thơ này ạ?