23.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 02:03

Nhớ ai chuyện thú trò cười
Nhớ ai reo, khóc, cười, tươi, bấy chầy
Sự đời rậm rủi thưa may
Cảnh giang hồ tưởng những ngày càng thêm!
Nhớ ai cửa gác cánh rèm
Nhớ ai gió thổi giăng thèm xa khơi
Tình duyên mới ngán cho đời
Khéo thay vơ vẩn cho người ngẩn ngơ
Nhớ ai chén rượu vần thơ
Nhớ ai gió lạnh giăng mờ năm canh
Thú vui trong hội phong trần
Tình ly biệt lối xa gần bấy nhiêu
Nhớ ai cành khế ngọn đào
Nhớ ai mây sớm mưa chiều đâu xa
Làn cây khuất bóng giăng tà
Đêm thu một khắc quan hà mấy mươi
Nhớ ai đất khách quê người
Nhớ ai góc bể bên giời bơ vơ
Năm năm tháng tháng đợi chờ
Sông sâu nước đục bao giờ cho trong?


(Tản Đà văn tập, viết tay 1914)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002