Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 21:31

Cái kiếp phong trần ngán biết bao!
Xuân lan thu cúc
Đông liễu tây đào
Hoá công độc địa làm sao
Mà đem bạc mệnh buộc vào hồng nhan!
Dấm chua dầm tưới cho lan
Lửa nồng cúc đã tro tàn sắc kim
Bể sâu cành liễu buông chìm
Hoa đào ngọn nước, con chim phụ tình
Thế gian lắm sự bất bình
Muốn lên hỏi lại giời xanh nỡ nào!
Xuân lan thu cúc
Đông liễu tây đào
Cái kiếp phong trần ngán biết bao!


(Truyện thế gian 1923)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002