Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2014 07:44

Chiều tan một bóng lá bay
Sương tan cạn một nỗi ngày trong đêm
Sóng loi thoi một mạn thuyền
Gió hao khuyết gió giữa miền hư vô

Ta tan ta lặng Tây Hồ
Ai thinh không có đợi chờ thinh không


Phương Nguyên Quán
Tháng 12-1995
Nguồn: Tạ Minh Châu, Lời neo trong đêm (thơ), NXB Văn học, 2001