Chưa có đánh giá nào
27 bài thơ
Tạo ngày 27/07/2014 16:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/07/2014 16:55 bởi hongha83
Phần I gồm những bài thơ nói về tình cảm quê hương, đất nước, gia đình