Chưa có đánh giá nào
20 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2019 22:32 bởi Vanachi
Từ đây Mưa gió sông Tương chỉ là giọt lệ đoạn trường của người vợ trẻ vô duyên, chẳng may, mất anh giữa một buổi mai nụ đào phong, ngày xuân tươi thắm, đương còn cùng nhau hò hẹn bao nhiêu vui đẹp của đời thanh xuân.

1920