Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 22:16

Tạ với văn chương, tạ với tình,
Từ đây, em sông kiếp hi sinh;
Vì cha già túng, vì con dại,
Thân thế này đâu hẳn của mình!


1925

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960