Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 22:39

Mơ màng An Cựu bến đò xưa,
Xuôi ngược thuyền ai, nước lững lờ;
Đỉnh Ngự, sông Hương lời ước cũ,
Thông reo, trăng rọi tưởng bao giờ.

Cánh buồm theo ngọn gió đưa,
Bên sông năm ấy, ai chờ, chờ ai?
Người đi, đi mãi, đi hoài,
Bến xưa trở lại, ngậm ngùi tình xưa;

Trông vời bến cũ, lệ như mưa,
Ân ái đau lòng cảm nghĩa xưa;
Năm tháng khôn khuây niềm biệt hận,
Nước non còn để mối tương tư!

Tương tư, ai khách tương tư
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ ai đâu?
Nhớ đêm trăng ấy bên cầu
Hỏi nhau nước chẩy về đâu, chẩy hoài

Non nước từ đây mối hận dài,
Giọt hồng lã chã má hồng phai;
Ngày xanh một sớm tình dang dở,
Tâm sự muôn vàn giãi với ai?

Môi son thắm mấy cũng phai,
Má hồng cũng nhạt, tóc dài cũng thưa.
Thuỷ chung một mối tình xưa,
Vàng phai đá nát, tinh xưa vẫn tình!

Lời cùng trên đá nguyện ba sinh,
Thề với ngày xanh, mái tóc xanh;
Chắp cánh liền cành muôn kiếp hẹn,
Mà duyên dang dở, dở dang mình;

Sông Hương làn nước trong xanh,
Non Bình vẫn bóng trăng thanh đêm rằm;
Thuyền ai, ai khách ôm cầm,
Ngùi trông bến cũ, âm thầm lệ sa!...


1930

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960