Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2019 19:33

Em sẽ đến khi xuân tàn cỏ mục
Em sẽ về khi nắng xế rêu phong
Hoàng hôn dậy ôm bóng chiều cổ lục
Trăng lên ngàn khua gió vụt ra sông

Em sẽ đến khi bình minh vừa mở
Em sẽ về khi chim chóc reo quanh
Người người vội chạy quành bên nấm mộ
Mắt u luân lời trăng trối không thành


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011