32.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
25 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Thu Hiền (II) (42 bài)
- Đàm Huy Đông (75 bài)
- Nguyễn Ngọc Tư (6 bài)
- Trà Hoa Nữ (57 bài)
- Trần Văn Lợi (11 bài)
Tạo ngày 16/08/2019 19:25 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/08/2019 18:46 bởi hongha83
Tôn Thất Cẩn (1976-) quê ở Cam Ranh, Khánh Hoà, sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.