Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2019 19:36

Ta im lặng đợi chờ mùa xuân trước
Mộng hồn trông theo mãi đến ngàn sau
Vàng đôi mắt nghe thu trôi biền biệt
Ừ em ơi xuân sắc đã phai màu

Ta hối hả đốt cả thu tàn tạ
Cho trăm năm chếnh choáng cõi đi về
Đòi cơn mộng u huyền từ muôn cũ
Bên mép miền khua động một cơn mơ


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011