Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 23:34

Tôi bây giờ cha mẹ chẳng còn
Các em tứ tán, bạn thưa vắng...
Đời rẽ quạt vô chừng
Người đi cùng nhau chỉ một đỗi...
Rồi thôi, chẳng lẽ rồi thôi sao?
Gió dứt, tan hình tướng
Chim qua trời mang theo vệt bay
Mây nước chuyến làm người
Câu thơ soi mệnh viết mà khóc
Hồn chữ nhuần lần nữa nỗi đau
Sống đã phải đa mang...
Lòng mình vốn nặng nhất
Nợ dẫu dứt, còn dây tiếng nợ...
Nghiệp dữ theo chân, bị đuổi xua
Náu lẩn vào mê hãi
Nắng mưa thấm thoát đời ta
Mối một căn nhà rệu rã
Đòi phen năm tháng cũ dò về
Chó già lạ hơi sủa
Chuyện đời như thất thiệt
Vàng đá còn không giữ nổi mình
Biết nhờ đâu xác chứng?

Tuổi hạc cách ly ta
Cõi người xa ngoài tầm
Những giác quan suy đuối
Có đi ngàn dặm cũng là quẩn
Càng nhìn trời đất, càng hoang mang
Bữa qua bữa dọn mình
Cầu gặp chút vui rớt
Làm của ăn đường đi phôi pha
Ngóng quanh quất nghe vang quạnh quẽ
Thấy trăng sáng quá, ngủ không đành
Những mong có người thức chuyện vãn
Mai chia tay, mang theo phần trăng

Thế giới những ba ngàn
Trước giờ qua được mấy?
Quê nhà nghe nói có
Chỉ dấu không tìm ra
Con vượn non xa khóc ảo ảnh
Còn ta lộn chuyến, nén mà đi...
Sức già, đến lúc phải bỏ bớt
Bỏ lại bên đường cái bóng ta


7.2002

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004