chúng ta,
bạn ơi chúng ta
đang bị bỏ lại đằng sau
những kẻ đi lùi

người ta đang
kéo nhau
lùi về hoang toàng, lạc hậu
kéo nhau lùi về u mê, tăm tối
và để lại chúng ta ở phía sau
nhốn nháo, hoài nghi
đầy sợ hãi

người ta đang lùi về
mất mát, cơ cầu
đang hò hét kéo nhau
đạp lên nhau
để lùi về hang hốc
lùi về kiếp tha hương, nô bộc
và để lại chúng ta
để lại thế hệ vàng của một dân tộc
quằn quại, lăn lóc
đằng sau tấm lưng được đúc bằng gang thép của mình

thà rằng người ta
đạp lên đầu chúng ta
mà tiến tới văn minh thời đại
nhưng bạn ơi
lũ chúng ta chín sáu triệu con người
bị đơn phương bỏ lại
phía sau lưng
trong khi họ đang lùi!...

31.7.2021