Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Chúng ta (4)
Đăng ngày 14/08/2021 10:30, số lượt xem: 109

nếu các anh gọi nhân dân là nước
là mạch nguồn nuôi tươi tốt ruộng đồng
thì có nghĩa các anh đang chọc tiết
vào yết hầu tất cả các dòng sông

nếu các anh gọi nhân dân là không khí
là trời xanh
là gió trong lành
có nghĩa các anh đang bóp nghẹt từng hơi thở
mang lại hồng cầu cho xứ sở, quê hương

tội ác luôn luôn
bắt đầu từ giả dối
giả dối luôn luôn
dẫn về phản bội
nhưng từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
chẳng tội ác nào thoát được ngày đền tội
chính nhân dân sẽ xét hỏi từng người.