Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2023 03:27, số lượt xem: 110

em đi mang theo hết những ngọn gió mát lành

mùi hoa nhài, hoa hồng, hoa bưởi, hoa sen giờ thơm ở đâu?
những con sóng hồ rười rượi màu mưa còn ru lời mùa hạ?

chiều chiều anh mở toang cánh đồng ngùn ngụt lửa
những bông lúa gục đầu như nói với anh em không trở lại
bất ngờ từ bờ tre cháy đỏ một cơn gió trốn em về...