Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mặt trời (8)
Đăng ngày 28/09/2019 15:01, số lượt xem: 127

Chẳng phải là mây tụ rơi đâu bạn
Trên đất nước tột cùng của những điều khốn nạn
Mưa,
Mỗi trận mưa là nước mắt mặt trời.