Trái đất du hành vòng quanh một mặt trời
Ba trăm sáu mươi lăm ngày chẳng nghỉ ngơi
Ta du lịch những sáu mươi lần cưỡi lưng quả đất
Hôm nay ngó lại mắt nắng quả rạng ngời
Lực ly tâm cân bằng lực hút đồng quy.

Cha vẫn dạy con học biết loại suy
Trí óc thâm tâm mỗi ngày tiến bước
Bỏ lại sau lưng những nỗi gian nguy
Tín thác vào Cha
Phải làm cho bằng được.

Thân xác con không bay
Mà linh hồn muốn lượn bay
Rời đất cũ cất cánh về trời xuân tươi mới
Cha dạy con biết cất lời ca ngợi
Đấng Công Chính
Dắt tay con chỉ bước lối thẳng ngay.

Cũng vẫn chẳng là cơ may
Mà hôm nay con được vào khám phá
Ngày cuối cùng hai mươi bốn giờ trái đất tự quay
Từ sớm bình minh khi mắt hãy còn cay
Đã âm ỉ tâm lòng nỗi niềm cảm tạ.

Giữa bầu trời nhiệm lạ
Cha rủ tình, thương xót đoá thọ sinh
Ban Giêsu giáng sinh
Giới thiệu con một gia đình cực thánh.

Chính Thánh Gia
Nazareth cứu cánh
Là gia đình hội tụ trong Ba Ngôi bí nhiệm
Mầu nhiệm được mở ra
Sự vâng phục sự chu toàn chứng tá
Thiên Chúa làm Người
Và đang ở giữa chúng ta.

Ngày cuối năm
Tình thương Cha nối kết đã được mở trọn vẹn
Chuỗi sống trần đời bay vèo gió ngọn lòng sắc bén
Cắt đứt muôn điều hổ thẹn
Được an bình trú ngụ nơi nhà Cha thương xót.

Cuối năm rồi Cha ơi
Con xin dâng trót một lời
Và một đời
Quyết sống lòng phạt tạ.

Jos. Cao Thái, mừng lễ Thánh Gia Nazareth- bổn mạng của tu đoàn NAZA,
Khiết Tâm Thủ Đức, 31/12/2017