Tôi lấy một tờ giấy
Vẽ đậm một con đường
Và vẽ thêm cạnh đấy
Một con bò dễ thương

Tôi vẽ vườn bên trái
Vườn lấm chấm trái cây
Vẽ thêm mưa bên phải
Những sợi mưa không dày

Đường tôi tô màu đỏ
Bò tôi tô màu hồng
Một ít mây sau đó
Tôi vẽ thêm trên không

Những mũi tên sắc nhọn
Tôi vẽ xuyên qua mây
Ý nói giông gió lớn
Đã thổi sang vườn cây

Tôi định vẽ nước chảy
Thành những dòng suối con
Tiếc là bút chì gãy
Mà mực cũng không còn

Cuối cùng tôi bắc ghế
Dán tranh tôi lên tường
Dù tranh tôi có thể
Chỉ thuộc loại bình thường


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)