Nhà Mamét trên lưng chừng núi
Ngàn bước chân lên từ mạch suối nguồn
Do vậy bên góc sân, trước cửa
Anh nuôi con la, theo gương cha ông

Anh đi người không, trên đường mòn
La cõng hai bao da đựng nước
Từ rừng về, anh đi người không
Trên lưng la lại mang bó củi
La giúp người như bạn chân thành
Như cánh tay của người dân núi

Ông Kaman sống trong thành phố
Vòi dẫn nước vào tận bếp nhà
Không cần phải vào rừng lấy củi
Có điện đầy, nấu nướng tha hồ

Ông Kaman ban hành sắc lệnh:
"Chúng ta xây chủ nghĩa cộng sản
Cần loại trừ loài la nông thôn!"

Nay Mamét đi lấy nước nguồn
Tự mình gánh hai bao da đựng nước
Anh lẩm bẩm trên con đường mòn:
La đâu làm phiền cuộc sống mới!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)