Kiến kia làm việc chuyên cần
Cấp trên quyết định tặng phần thưởng to
Một đồng hồ nhỏ màu đào
Bọ hung ghen tị, chen vào phá ngang
Bởi vì phần thưởng cao sang
Chẳng bao giờ tới tay chàng ấy đâu

Cầu mong cảnh ấy mai sau
Đừng lan rộng nữa mà đau lòng người.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)