Ngài sư tử già, trải đời, đáng kính
Cử hành lễ sinh nhật của mình
Kể từ ngày ngài rời trọng trách
Bao năm rồi nguôi nỗi đam mê
Răng nanh cùn mòn, sinh bẳn tính...

Và giờ đây tiếng gầm của ngài
Không làm sợ những ai từng khiếp sợ
Ngài tìm tư chất thông thái, lặng trầm
Của loài voi và rùa muôn thuở

Và đây sứ giả của rừng đã đến:
Những con cừu mang theo chuột dâng ngài
Tất cả chúng kéo dài một giọng
"Ngài sư tử muôn năm!"
Ngài có thể làm gì được nữa
Việc cần làm, đã làm
Tất cả đã lùi xa

Không chỉ một lần dự sinh nhật của ngài
Tôi từng nghe nhiều lời hô rỗng tuếch


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)