Thoáng thấy chủ vừa bước vào sân
Chó liền chạy ra thềm mừng rỡ
Đuôi cứ ve vẩy hoài không nghỉ
Chủ vắng nhà, chó nhớ biết bao nhiêu.

Chó nhảy chồm lên đòi liếm mặt chủ thân yêu
Chủ cúi xuống vuốt ve vào cổ nó
Chú lừa kia nổi lòng ghen tị
Mình cũng thương ông chủ xiết bao!

Rồi lừa quyết tỏ lòng thương ấy
Một lòng thương âm ỉ nồng nàn
Lừa đặt chân mình lên vai chủ
Bỗng nhiên thấy roi quất vào lưng.

Những việc ấy chó làm, tự do biết mấy
Nhưng với lừa, không được phép thế đâu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)