Với thân hình cháy sém
Cây sồi trăm tuổi đứng vươn cao
Trước ngôi nhà đối diện
Trong giông tố, sấm chớp đùng đùng
Cây sồi ưỡn ngực mình
Đón bao tia sét đánh

Rồi có người nhìn thấy
Cây sồi kia chắn mất tầm nhìn
Từ cửa sổ hóng mát
Người ấy chặt cây sồi già
Để thoáng lối đi vào vườn cũ

Rồi lại sấm đùng đùng
Sét đánh cháy ngôi nhà thành tro bụi
Trong màn đêm mông lung
Tia sét kia tìm hoài, chẳng thấy
Cây thu lôi quen xưa...


1967
Nguồn: Ý tưởng táo bạo (thơ), Xécgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)