Cây dây trường xuân đung đưa trên cao
Một ngày đẹp trời, bỗng dưng tự mãn
Ngó xuống vườn, nói lời ngạo mạn:
"Các cây dưới kia sao mà nhỏ bé, thấp hèn
Anh đào thì thô mộc đến ngạc nhiên
Chỉ cao hơn đầu người một chút
Ai lấy hoa nó, tôi cũng bực
Từ trên cao, tôi có thấy hoa đâu"

Một cây thông cao bỗng nổi khùng lên:
"Này, cây dây trường xuân
Ngươi bám vào thân ta chắc khoẻ
Nên mới leo cao thế mà thôi"


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)