- Con lại đánh nhau trong sân hả?
- Vâng.
Nhưng mẹ ơi,
Con chẳng khóc đâu.
Khi lớn lên -
Con sẽ làm thuỷ thủ
Trong bồn tắm nhà mình
Con bơi giỏi lắm mà!
- Giời ơi!
Ai bảo con gái dễ nuôi, thật đúng là tai hoạ!
Tôi biết lấy đâu ra sức lực nữa bây giờ.
- Mà mẹ ơi,
Thế khi nào con lớn?
- Ăn thịt băm đi con!
Rồi con sẽ lớn mà.
- Mẹ, mẹ ơi,
Chúng ta mua ngựa nhé?
- Ôi giời, gì nữa đây?!
Còn việc nào con chưa thể nghĩ ra?
- Mẹ, mẹ ơi, thế liệu con có được
Nhận vào làm phi công để cất cánh trời xa?
- Nhất định rồi.
Liệu họ có chối được chăng?!
Con biết cách, và con có thể
Làm rung động tâm hồn đến cả sa tăng.
- Nhưng mẹ ơi, nhưng có thật không,
Chiến tranh sẽ bắt đầu mà con chưa kịp lớn?...