Dòng sông màu nâu tối
Đám cát màu vàng tươi
Dòng sông chảy muôn đời
Hai bên là cây cối

Những lá xanh trôi nổi
Với bọt nước lâu đài
Thuyền của tôi đang trôi
Bao giờ cho tới bến?

Dòng sông nước cứ chảy
Thuyền đã vượt cối xay
Thuyền băng qua thung lũng
Thuyền băng qua núi đồi

Ở trên dòng sông này
Trăm dặm hay hơn nữa
Những em bé nào đó
Sẽ đưa thuyền vào bờ