Dưới bầu trời rộng rãi nhiều sao
Hãy đào ngôi mộ, để tôi nằm ở đấy
Tôi sống vui tươi, tôi chết cũng vui tươi
Tôi sẽ nằm với lời di chúc cuối.

Và đây là câu thơ để bạn nhớ đến tôi;
“Ở đây yên nghỉ chỗ người muốn nghỉ ngơi
Người thủy thủ về nhà sau sóng gió biển khơi
Và người thợ săn trở về từ những quả đồi.”