Biển xám ngoét, dải đất dài đen đủi
Nửa mảnh trăng vàng vọt lớn la đà
Sóng từng đợt vỗ vào bờ run rẩy
Đuôi tóc dài cơn thịnh nộ thăng hoa
Tàu đẩy mũi vào sâu con vịnh nhỏ
Nghe sóng triều tràn bờ cát lùi xa

Bờ biển ấm trải dặm dài hương lạ
Vượt cánh đồng để đến trại miền xa
Tiếng gõ nhẹ trên mình ô cửa kính
Chớp loè xanh, cây diêm quẹt sáng loà
Và niềm vui không rộn ràng ập đến
Hai trái tim cùng nhịp đập chan hoà


Nguồn: Thơ tình song ngữ (tập 10), Liễu Nga Đoan, NXB Đà Nẵng, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)