The year's at the spring

The year's at the spring
And day's at the morn;
Morning's at seven;
The hillside's dew-pearled;
The lark's on the wing;
The snail's on the thorn:
God's in His heaven—
All's right with the world!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Vào năm mùa xuân đến
Vào ngày sáng buổi mai
Đồi sương như hạt trai
Chim sơn ca vỗ cánh
Ốc sên trên gai dài
Thượng đế ở trên trời
Thế giới đã an bài


Nguồn: Thơ tình song ngữ (tập III), Liễu Nga Đoan, NXB Trẻ, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vào năm vừa đến mùa xuân
Và ngày là buổi sáng đầy sương mai.
Đồi sương lấp lánh hạt trai,
Chim sơn ca vỗ cánh bay trên cành.
Ốc sên cây mọc gai dài,
Trên trời Thượng đế an bài thế nhân.

15.00
Trả lời