Chưa có đánh giá nào
Nước: Uganda
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2013 21:34 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/07/2013 21:45 bởi hongha83
Richard Carl Ntiru sinh năm 1946, là nhà thơ Uganda. Ông sinh ở Kigezi, Uganda. Ông đã học Đại học Makerere ở Kampala (Uganda) và tốt nghiệp với tấm bằng danh dự. Ông đã làm chủ bút các tờ The MakerereanPenpoint đồng thời làm quản lý nhà hát kịch lữ hành Makerere. Ngoài ra, ông còn làm chủ bút cho Trung tâm Nông lâm thế giới (ICRAF) ở Nairobi. Tuyển tập duy nhất của ông Sự căng thẳng (Tensions) được xuất bản năm 1971, giàu hình tượng gợi nhớ đến thơ của Christopher Okigbo và Pol Ndu (hai nhà thơ Nigeria). Ông có quan hệ với nhiều đồng nghiệp ở Tây Phi và trong khi thừa nhận những nhà thơ ở nhiều nền văn học khác, ông có ý thức tìm tòi các tầng lớp trong xã hội loài người và phê phán theo quan điểm xã hội trước những mảnh đời bất hạnh.

Ngoài thơ, ông còn viết kịch…