13.00
1 người thích
Đăng ngày 18/01/2015 10:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quy Tôn vào 13/04/2015 23:40, số lượt xem: 797

Lúc trước nghĩ về biển, chỉ thấy:
Biển xanh rì rào sóng đuổi sóng,
Hồn tan vào biển hoá mênh mông.
Ước chi được làm con thuyền nhỏ,
Ngày đêm nghe biển kể chuyện lòng.
Nhưng nay đã khác rồi:
Biển Đông ầm ì sóng vỗ sóng,
Lòng này với biển ngóng cùng trông.
Ước gì được làm con tàu lớn,
Ngày đêm bám biển giữ non sông.

Viết vào một ngày biển động